Síla vlastního podvědomí

Ohromná síla vlastního podvědomí dřímá v každém z nás, jen málo kdo ji umí plně využívat. Stačí vám rozpoznat podstatu vlastního podvědomí a poté pochopit její neuvěřitelnou sílu. Na úvod překládám důležité zjištění: „Všechny myšlenky zanechají v mozku vlastní otisk.“ Naše mozkové buňky neustále zaznamenávají události, které se dějí kolem nás. Také veškeré vědomé či nevědomé procesy tvoří naši součást. Je na čase si začít zvykat. Nám však poslouží jako základní znalost k pochopení síly vlastního podvědomí. Mimochodem, o tento fakt se opírá většina psychologů a psychiatrů.


Objektivní a subjektivní část duše

Naše vědomí bývá někdy označováno jako objektivní část duše. Naopak podvědomí je vnímáno jako ta subjektivní část. Například přemýšlení je součást vědomí. Lidé si pomocí vědomí vybírají oblečení, jídlo či cesto do práce a z práce. Naopak podvědomí se stará o tlukot srdce, růst vlasů či třeba trávení. Vzhledem k okolnostem je zřejmé, že podvědomí nepotřebuje logicky myslet a ani to nedělá. Naše podvědomí považuje vše za skutečné a nic proti ostatním věcem nenamítá. Zjednodušeně řečeno, co si vědomí usmyslí to podvědomí považuje za pravdu. Není tedy velkým překvapením, že pozitivní myšlení, uvažování, čí vnímání má na život člověka pozitivní dopad. Přináší nám lidem do života harmonii a přízeň. Pokud přijmete přítomný okamžik, přestanete se opírat tolik o minulost a začnete myslet pozitivně, tak uvidíte, jaké se budou dít ve vašem životě zázraky. Na druhou stranu negativní myšlenky s sebou nesou negativní pohled na svět, neúspěch, selhání, …

Důležitým faktem je, že podvědomí se podřizuje dobrým i špatným myšlenkám úplně stejně. Podvědomí pouze slepě přijímá rozkazy. Například lidé, kteří věří, že něco nedokážou, to s velkou pravděpodobností opravdu nezvládnou. Naše podvědomí si to přeloží přibližně takto: „Mistr vědomí říká, že to nedokážu. Musím se tedy chovat tak, abych opravdu selhal.“ Stačí jednoduše přijmout nějaké negativní mínění. Tato zpočátku nevinná myšlenka se ve vaší hlavě usídlí, zapustí kořeny a začne po určité době přibírat na váze. Vaše podvědomí jí časem začne více věřit, a může se stát, že rozhodne, zda v budoucnosti uspějete či nikoliv. Proto zdůrazňuji, nikdy nedovolte negativní myšlence, aby se vás zmocnila. Změňte ji urychleně na pozitivní, nebo začne mít neblahý dopad na vaši budoucnost. I kdyby nastaly během roku případy, kdy je opravu obtížné věřit v lepší zítřky, tak naštěstí teď už máte silnou motivaci, proč myslet a jednat v životě pozitivně.


Manipulace s podvědomím

Vzhledem k faktu, že podvědomí v sobě nemá zabudované žádné logické myšlení, tak se s ním jednodušeji manipuluje. Představte si například podvědomí jako vojáky, kteří slepě plní rozkazy vědomí. Podobným způsobem jedná zkušený hypnotizér. Člověk se schopností manipulovat s ostatními dokáže mnohdy člověka mistrně ovládnout. Stačí, aby cizí člověk přijal vědomím falešné informace. Ty se pak uloží do podvědomí, které tomu začne bezmyšlenkovitě věřit.

Moc podvědomí ( eng )

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *